T6HZLQI_6ekWP3KF4Ew4KlXPoww
ERINOX SLOVENIJA

ALUMINIUM MASTER

  • Aluminum Master

ALUMINIUM MASTER

TROSTRUKO BRUŠENI ZUBI

____________________________________________

VISOK KVALITET SUBSTANCI TVRDOG MATERIJALA

Velika otpornost na trošenje.

TROSTRUKA GEOMETRIJA SEĆIVA

Brzo rezanje, vrhunska završna obrada.

ČELIČNA OSNOVA VISOKOG KVALITETA

Visoka otpornost trake pri radnom opterećenju.

AGRESIVAN NAPADNI UGAO SEČIVA

Ručni posmak sa manjim silama testerenja.

   

ŠIRINA I DEBLJINA

KOBINOVANI ZUBI

in

mm

2/3

1-1/2 x .050

41 x 1.27P
R
I
M
E
N
A

Neobojeni Aluminijum

Drvo

Ostalo