Šta su tračne testere

Šta su tračne testere

Tracne Testere

Tracne Testere

Tračna testera je električni alat koji koristi sečivo (list testere) koje se sastoji od konstantnog reda čeličnih zuba duž jedne ivice i služi za sečenje (obradu) širokog spektra radnih materijala. Tesetera se obično kreće oko dve osovine (točka) koji se rotiraju u istoj ravni, mada neke testere mogu imati tri ili četiri osovine. Zbog ravnomernog rasporeda i opterećenja zuba tračne testere, ovakvo rezanje pruža izvanredne rezultate.

Tračne testere se koriste u drvnoj, metalnoj i mesnoj industriji za sečenje sirokog spektra materijala, posebno namena im je za sečenje nepravilnih ili zakrivljenih oblika, ali se takođe mogu koristiti za proizvodnju ravnih rezova. Minimalni radijus krivine koja se može seći varira od testere do testere, a određuje se širinom opsega i reza testere.

Sečenje Metala

Tračne testere za sečenje metala

Tračne testere za sečenje metala

Tračne testere za sečenje metala mogu da seku u horizontalnom i vertikalnom položaju. Tipična brzina rezanja im je u rasponu od 40 feet (12 metara) po minutu do 5000 feet (1500 metara) po minutu, međutim, postoje i specijalizovanje tračne testere za sečenje tvrdih metala trenjem (frikcione testere) pri velikim brzinama do 15000 feet po minutu.

Prilikom sečenja metala tračne testere su obično opremljene četkicama ili točkičima za čišćenje koji služe da spreče zaglavljivanje opiljaka između zuba sečiva.

Sistemi za rashlađivanje sečiva su takodje standardna oprema. Tečnost za hladjenje odstranjuje opiljke, rashlađuje i podmazuje sečivo testere.

Horizontalne tračne testere

Horizontalne tračne testere

Horizontalne tračne testere rade po princiupu tako što radni deo miruje dok se sečivo kreće nadole praveći rez. Ovakva konfiguracija se koristi za sečenje dugih materijala kao što su snopovi cevi ili tabli na odredjenu dužinu. Stoga su važan deo u većini mašinskih prodavnica. Horizontalni dizajn nije pogodan za sečenje krivina ili komplikovanih oblika.

Male horizontalnetračne testere obično koriste silu gravitacije, radni ugao im se podešava oprugama; na industriskim modelima stopu pada obično kontroliše hidraulični cilindar kontrolisan podesivim venilima. Kada je tračna testera podešena za sečenje, operater podiže testeru, ispod sečiva pozicionira materijal koji če testera seći i uključuje testeru (pušta je u rad). Sečivo se polako spušta u materijal, režući ga dok se sečivo kreće. Kada je rezanje završeno aktivira se prekidač i tračna testera se automacki isključuje.

Sofisticiranije verzije ovog tipa rezanja su delimično ili potpuno automatizovanje testere sa PLC-om ili CNC-om za rezanje velikog obima. Takve mašine ispuštaju mlaz tečnosti za hlađenje it kartera na isti način kao što CNC mašine rade.

Vertikalne tračne testere

Vertikalne tračne testere

Vertikalne tračne testere takođe ih nazivaju konturne testere, rade po princiupu tako što pozicija testere miruje dok se radni deo kreće u odnosu na sečivo. Ovaj tip testere može da se koristi za rezanje kompleksnih oblika i uglova. Radni deo može da se kreće ka testeri manuelno (ručno) ili automatski vlastitim pogonskim mehanizmom.

Ova vrsta testere za sečenje metala je često opremljena ugrađenim čeonim zavarivačem. To ne samo da omogućava operateru da popravi slomljeno sečiva ili brzo proizvedu nova sečiva, nego i omogućava da se sečivo namerno slomi, usmeri kroz centar (sredinu) materijala (koji se obrađuje) i ponovo zavari kako bi napravili unutrašnje rezove. Ove testere su često opremljene ugrađenim ventilatorom koji služi da hladi sečivo i da oduvava opiljke dalje od sečene površine pružajući operateru jasnu preglednost u radu.

Ovaj tip testere je takodje napravljen u varijanti za obradu drveta. Varijanta za obradu drveta je jednostavnija jer nesadrži automatski vlastitim pogonskim mehanizmom, rashladnu tečnost i zavarivač.

Takođe je postignut napredak kod tračnih testera za sečenje metala. Razvoj nove geometrije zuba i terena zuba doveli su do povećanja produktivnosti i dužeg životnog veka sečiva. Novi procesi i materijali kao što su M51 čelik i sistem dubokog hlađenja oštrice proizveli su rezultate za koje se pre nekoliko godina mislilo da su nemogući.

Takođe su proizvedene nove mašine koje automatizuju zavarivanje oštrice tračnih testera. Idealne kompjuterizovane mašine za zavarivanje, podešavanje i sečenje na odgovarajuću dužinu doprinele su da proizvođači nastave da povećavaju produktivnost.

Sečenje Drveta

sečenje drveta

sečenje drveta

Pilane kotiste veoma velike tračne testere za sečenje drveta; one imaju prednost nad kružnima testerama (cirkularima) jer mogu da seku drvo većeg prečnika i što prave uži rez, što prouzrokuje manje otpada. Raspon veličine sečiva je od oko (4″ širine x 19′ dužine x 22′ ga debljine) do (16″ širine x 62′ dužine x 11 ga debljine).

Testere su postavljene na osovinama (točkovima) dovoljno velikog prečnika da ne izazovu opterećenje metala testere zbog savijanja dok sečivo stalno menja kretanje iz kružnog u ravni smer i obrnuto. Sečivo se teško proteže (ograničavajući faktor je snaga izdržljivosti metala testere).

Testere ove veličine treba da imaju ugrađena deformativna radila da neutrališu opterećenje i grejanje tračne testere pri radu. To se zove benching. One isto moraju biti redovno skidane i nošene na popravku.

sečenje drveta

sečenje drveta

sečenje drveta

sečenje drveta

sečenje drveta

sečenje drveta

Dizanj vrata zuba testere je veoma optimizovan, oblik varira u zavisnosti od vrste mlina, kao i od stanja i vrste drveta. Smrznuti balvani često zahtevaju specifičan prostor u grlu zuba da bi smrznuti opiljak pukao i otpao. Oblik vrata zuba nastaje prilikom proizvodnje tračne testere i njegov oblik se automacki održava prilikom svakog oštrenja.

sečenje mesa

sečenje mesa

Sečenje Mesa

Tračne testere za sečenje mesa obično su napravljene od nerđajućeg čelika sa funkcijom lakog čišćenja. Sečiva imaju ili fine zube sa toplotno tretiranim sečivima ili imaju ravne (obične) ili reckave ivice sečiva.

Comments are closed.